Uutiset 31.01.2023

Tanskalainen NKE-Elnet todentaa nykyteknologian hyötyjä Aidonin ratkaisulla

Tanskalainen jakeluverkkoyhtiö NKE-Elnet on valinnut Aidonin ratkaisun korvaamaan osan yhtiön  nykyisestä sähkön mittaus- ja luentajärjestelmästä. Hankkeen tavoitteena on kerätä kokemusta modernin luentateknologian hyödyistä.

NKE-Elnet vastaa sähkönjakelusta noin 18 000 asiakkaalle Næstvedissä, Sjellandin lounaisosassa Tanskassa. Tarve tarkalle ja ajantasaiselle tiedolle jakeluverkon hallintaa varten oli ratkaiseva tekijä, kun se päätti uudistaa osan mittaus- ja luentajärjestelmästään Aidonin ratkaisulla. Aidonin toimittama kokonaisuus käsittää 7000-sarjan kotitalous-, CT- sekä CT-/VT-mittarit tietoliikenneyhteyksineen, SaaS-pohjaisen luentajärjestelmän sekä Aidon One -ratkaisun pienjänniteverkon hallintaan.

– Voidaksemme tarjota parasta palvelua ja varmistaa laadukkaan sähkönjakelun asiakkaillemme, on tärkeää, että olemme kehityksen eturintamassa. Valitsimme Aidonin uusien älykkäiden sähkömittariemme toimittajaksi. Mittarit voivat antaa meille tarkkaa, ajantasaista tietoa, lähettää hälytyksiä poikkeamista ja huipuista ja antaa meille tarvittavan yleiskuvan tästä kaikesta, sanoo Peder Hansen, NKE-Elnetin sähköverkko-osaston johtaja.

NKE-Elnetillä oli aiempien mittareiden kanssa haasteita sähkönkulutustietojen keräämisessä. Uusista Aidon-mittareista saatu ensikokemus on ollut hyvä: tiedonkeruu käynnistyi heti asennuksen jälkeen.

– Aidonin mittareiden ja käyttäjäystävällisen luentajärjestelmän avulla olemme saaneet käyttöömme paljon uutta ja olennaista tietoa, jota meillä ei aiemmin ollut. Voimme nyt suunnitella ja priorisoida sähköverkon uudistamista paljon paremmin. Tämä hanke on tehnyt meistä verkon tehokkuuden ja digitalisaation edelläkävijän, ja samalla vältymme kalliilta ja mahdollisesti tarpeettomilta aiemman ratkaisun päivityksiltä. Tämä on eduksi sekä meille että asiakkaillemme, toteaa Peder Hansen.

Carlo Lazar, elokuusta 2022 Aidonin Tanskan maajohtaja iloitsee asiakkuudesta:

– Olemme erittäin tyytyväisiä NKE-Elnetin luottamukseen ja siihen, että he kokevat saavansa arvoa ratkaisuistamme ja yhteistyöstämme. Tämä on hyvä alku Aidonin Tanskan liiketoiminnalle, Carlo Lazar sanoo.