Uutiset 27.04.2022

Imatran Seudun Sähkö ottaa askeleen kohti AMR 2.0:aa

Imatran Seudun Sähkö uudistaa energianmittaustaan kumppaninaan Aidon. Lähes kymmenen vuoden yhteistyö jatkuu, ja uudistuksen jälkeen Imatran Seudun Sähkön mittarointi hoidetaan kokonaisuudessaan Aidonin toimittamalla teknologialla.

Energiatoimialalla eletään työntäyteistä kevättä. Yhtenä ajankohtaisena hankkeena monella yhtiöllä on energianmittauksen uudistus, jolle sysäyksen antoi viime elokuussa vahvistettu uusi sähkönmittausta koskeva asetus. Myös Imatran Seudun Sähkö on juuri käynnistämässä projektia, jossa yhtiön vanhimmat, jopa parikymmentä vuotta käytössä olleet sähkömittarit vaihdetaan uusiin.

Askel AMR 2.0 -aikakauteen

Toukokuusta alkaen noin neljäsosa Imatran Seudun Sähkön mittareista, noin 6500 laitetta, vaihdetaan uusiin Aidonin toimittamiin laitteisiin. Vaihtoprojekti on suunniteltu toteutettavaksi pääasiassa omien asentajien voimin joustavana kausivaihtona noin kolmen vuoden aikana. Projekti on jatkoa vuonna 2013 alkaneelle yhteistyölle, jonka tuloksena yhtiössä otettiin käyttöön Aidonin Gateware-luentajärjestelmä ja noin 18 000 asiakkaalle asennettiin Aidonin mittarit. Tuolloin hankittu järjestelmä jatkaa rinnakkaiseloa uuden, monilta osin aiemman kanssa yhtenevän ratkaisun kanssa.

Uusien mittareiden myötä imatralaisten ja seutukunnan asukkaiden sähkönmittaus astuu vaiheittain AMR 2.0 -aikakauteen. Tämä tarkoittaa mm. 15 minuutin välein tapahtuvaa kulutustietojen rekisteröintiä, mahdollisuutta reaaliaikaiseen sähkönkulutuksen seurantaan mittarissa olevan standardoidun HAN-liitännän kautta sekä entistä tarkempaa tietoa lyhyistäkin sähkökatkoista ja muista häiriöistä, kuten nollavioista.

Uutta teknologiaa ja ostopalvelua

Samalla kun mittarit vaihdetaan, siirtyy mittaustietojen välitys kokonaan langattomaan teknologiaan, kun sähköverkkoa käyttävä PLC-tekniikka korvautuu radiopohjaisella tiedonsiirrolla. Ratkaisussa mittarit muodostavat itsenäisesti paikallisen radioverkon ja lähettävät sen kautta tietonsa 4G-liittymällä varustetuille mittarille, joka välittää tiedot edelleen luentajärjestelmään.

– Täällä itärajan tuntumassa sijaitseva verkkoalueemme on mobiiliverkkokuuluvuudeltaan jossain määrin haasteellinen. RF-pohjaisessa ratkaisussa saamme mittarit kuulumaan sellaisissakin paikoissa, joissa mobiiliverkon peitto on heikko, kertoo Imatran Seudun Sähkön mittausvastaava Esko Heikinheimo.

Uusien laitteiden tuottaman mittaustiedon luentaan yhtiö valitsi uudenlaisen toimintamallin, jossa luentajärjestelmää ei käytetä yhtiön omilta palvelimilta, vaan se ostetaan Aidonin toimittamana pilvipohjaisena ACloud-palveluna. Tässä SaaS-mallissa Aidon vastaa palvelun saatavuudesta sekä järjestelmän ylläpidosta ja tietoturvasta.

– Nykysuuntaus on sellainen, että järjestelmäalustat ovat entistä harvemmin käyttäjäorganisaation omassa hallinnassa. Meidänkin toiveenamme on ulkoistaa omia vastuitamme. Ostopalveluna saamme käyttöömme tietoturvaltaan ja muilta vaatimuksiltaan aina ajan tasalla olevan järjestelmän. Mittauspalvelu ja tukitoiminnot käyttävät järjestelmää luennan seurantaan sekä mahdollisten poikkeamien ja ad hoc -töiden kuten etäkytkentöjen hallintaan, Esko kertoo.

Luentajärjestelmän rinnalla Imatran Seudun Sähköllä on laajasti käytössään Aidon One, joka kokoaa mittaustiedot, asiakastiedot, verkkotiedot ja käyttöpaikkatiedot karttapohjaiseen näkymään. Uusien mittareiden asennussuunnittelu ja työtilaukset tullaan niinikään hoitamaan Aidon Onella.

Ensimmäiset vaihtotiedotteet lähtevät asiakkaille tuota pikaa.

– Yhteistyö Aidonin kanssa on ollut sujuvaa ja tästä on hyvä jatkaa kohti toukokuun puolivälissä käynnistyviä asennuksia, Esko toteaa.