Näkökulmia 30.08.2022

Juha Lohvansuu, teknologiapäällikkö, Aidon: Uusi eSIM-standardi vapauttaa IoT-laitteet operaattori­riippuvuudesta

Kansainvälisen GSMA-järjestön keväällä julkaisema SGP.31-standardi tuo kuluttajalaitteisiin kehitetyn eSIM-operaattorinvaihtomallin nyt myös IoT-laitteille. Standardi määrittää operaattorin valintaan liittyvät yhdenmukaiset rajapinnat operaattoreiden, palvelun tarjoajien ja laitevalmistajien välille. Se on suunniteltu etäluettavien mittareiden kaltaisille laitteille, joissa ei ole operaattorivaihdon mahdollistavaa käyttöliittymää.

Muun muassa Applen kelloissa ja Samsungin älypuhelimissa käytössä olevan nk. kuluttaja-eSIM-standardin laajeneminen vahvasti kasvaville IoT-markkinoille tulee suuntaamaan operaattoreiden investoinnit sen mukaisesti. Kuluttaja- ja teollisuuslaitteet yhdistävä standardi tulee herättämään vahvojen paikallisten operaattoreiden kiinnostuksen, sillä standardointi parantaa niiden edellytyksiä tarjota kilpailukykyisiä palveluja nopeasti kasvaville IoT-laitteiden markkinoille. Kansainväliset roamaavat M2M-operaattorit taas joutuvat miettimään strategiansa uudelleen.

Jakeluverkkoyhtiöiden kannalta standardi on hyvä uutinen. Edellämainittu, odotettavissa oleva paikallisten operaattoreiden palvelutarjonnan laajeneminen tuo lisää vaihtoehtoja ja joustavuutta laiteyhteyksien valintaan palvelun laadun ja hinnan perusteella niin AMM-laitteiden käyttöönottovaiheessa kuin myös niiden elinkaaren aikana.

Laitevalmistajien kannalta eSIM-standardi mahdollistaa aiempaa yksinkertaisempien ja luotettavampien laitteiden kehittämisen. Tyypillisesti IoT-laitteissa operaattori on valittu tuotteen valmistushetkellä, eikä sitä ole vaihdettu elinkaaren aikana. Operaattorin vaihtaminen ilman SIM-kortin vaihtamista on aiemmin nojautunut M2M-standardiin, jossa operaattoreiden välisistä sopimuksista ja integraatioiden toteutuksesta riippuen vaihto onnistuu tai ei. Uusi standardi mahdollistaa operaattoreiden vaihdettavuuden aiemmista operaattoreista tai sopimuksista riippumatta. Laite voi päättää optimiajankohdan operaattorin valinnalle itsenäisesti sen mukaan, minkä operaattorin verkko tarjoaa sille parhaan kuuluvuuden. Myös palvelun hinta voi olla peruste operaattorin vaihtoon, ja operaattorin valinta on mahdollista tehdä ohjatusti etänä.

Me Aidonilla tunnistimme jo hyvissä ajoin, millaisia hyötyjä kuluttaja-eSIM-mallista voisi olla asiakkaillemme. Jo vuonna 2019 ryhdyimme yhteistyössä Thalesin ja pohjoismaisten operaattoreiden kanssa kehittämään sen mukaista ratkaisua. Aidonin eSIM-ratkaisu oli maailman ensimmäinen AMM-käyttöön suunniteltu toteutus ja se otettiin käyttöön vuoden 2021 syksyllä Elenialle asennettavissa 7000-sarjan laitteissamme. Sen jälkeen olemme sopineet eSIM-ratkaisun käyttöönotosta useamman asiakkaan ja operaattorin kanssa.

Alkukesän standardointiuutinen vahvisti muutaman vuoden takaisen näkemyksemme oikeaksi: kasvavat IoT-laitemarkkinat tarvitsevat joustavia palvelumalleja. Uskomme, että tästä avautuu aivan uudenlainen, kiinnostava pelikenttä, joka antaa asiakkaille aitoja valintamahdollisuuksia.