Uutiset 10.06.2022

Iin Energia valitsi avaimet käteen
-mallin Aidonilta

Iin Energia ja Aidon ovat sopineet yhteistyöstä, joka käsittää uusien sähkömittareiden toimituksen sekä mittauksen ja laiteyhteydet Aidonin tuottamina palveluina.

Iin Energia huolehtii sähkön saatavuudesta ja jakelusta Perämeren rannikolla Oulun pohjoispuolella sijaisevalla verkkoalueellaan. Pienen yhtiön toiminta-ajatuksena on prosessitehokkuus, joka perustuu luotettujen kumppaneiden ja järjestelmien sujuvaan yhteistoimintaan. Siksi myös energianmittauksen uudistuksessa etsittiin avaimet käteen -ratkaisua, jossa tieto liikkuu saumattomasti ja luotettavasti järjestelmien välillä, ja niin pitkälti kuin mahdollista ilman manuaalisia operaatioita.

Tärkeä vaatimus uudelle mittausratkaisulle oli, että valittu mittarityyppi ja tiedonsiirtoon käytettävä teknologia ovat tuotantokäytössä ja suorituskyvyltään luotettaviksi todistetut. Lisäksi toimittajan asiakastuen tulee olla helposti saavutettavissa silloin, kun oman henkilöstön aika tai osaaminen eivät riitä ratkomaan eteen tulevia tilanteita.

Aidonin tarjoama kokonaisratkaisu
vastaa hyvin yhtiömme tarpeisiin.

Iin Energia valitsi kokonaisratkaisun toimittajaksi Aidonin, joka tuottaa yhtiölle mittauksen ja laiteyhteydet palveluna sekä noin 5000 uuden sukupolven 6000- ja 7000-sarjan mittaria. Laiteyhteyksiin käytettävä kommunikaatioratkaisu on RF-tekniikan ja point-to-point -yhteyksien yhdistelmä, jossa taajamiin ja asutuskeskuksiin asennetaan RF-laitteet ja haja-asutusalueiden yhteydet hoituvat LTE-M/NB-IoT-tekniikalla. Asennustöiden ja laiteyhteyksien hallintaan tullaan käyttämään Aidon One -palvelua. Asennustyöt hoidetaan osittain itse ja osittain urakoitsijakumppania käyttäen. Laitteiden tuottamaa tietoa tullaan hyödyntämään jakeluverkon tilan ja hälytysten hallintaan.

Iin Energian verkostopäällikkö Jouni Perälän mukaan Aidonin tarjoama kokonaisratkaisu vastaa hyvin yhtiön tarpeisiin.

– Meillä on jo aiemmin ollut käytössämme pienehkö määrä Aidonin laitteita, joten yritys, teknologia ja ihmiset ovat tulleet meille tutuiksi. Olemme myös kuulostelleet muiden verkkoyhtiöiden kokemuksia. Näistä muodostamamme kokonaiskuvan ja tarjousprosessin pohjalta valitsimme Aidonin uuden ratkaisumme toimittajaksi, Perälä kertoo.

Uusien laitteiden asennusten aloitus on aikataulutettu tulevaan syksyyn. Sitä ennen luodaan tarvittavat järjestelmäintegraatiot ja tehdään muut tarvittavat valmistelut uuden ratkaisun käyttöönottoa varten.

– Iin Energian toiminta-ajatus luotettujen palvelukumppanien ja nykyteknologioihin pohjautuvien ratkaisujen yhdistämisestä oman ydinosaamisen tueksi edustaa juuri sitä toimintamallia, jonka mukaisesti me Aidonilla olemme ratkaisutarjontaamme kehittäneet. On hienoa saada toivottaa Iin Energia tervetulleeksi edelläkävijöiden joukkoon ja Aidonin AMR 2.0 -palvelukokonaisuuden käyttäjäksi, Aidonin liiketoimintajohtaja Petteri Heinänen iloitsee.