Uutiset 12.03.2020

Tehokkuutta arjen tekemiseen, valmistautumista tulevaisuuteen

Vantaan Energia Sähköverkkojen ja Aidonin lähes kymmenen vuotta kestänyt yhteistyö käynnistyi AMM- eli etäluentajärjestelmän uudistushankkeena. Vuonna 2013 käyttöönotettu luentajärjestelmä laitteineen on kuudessa vuodessa laajentunut kattamaan 110 000 vantaalaista sähkönkäyttäjää. Vuosien aikana yritysten yhteistyö on laajentunut kumppanuudeksi, jonka keskiössä on AMM-investoinnin monipuolinen hyödyntäminen. Myös logistiikassa hyödynnetään synergiaetuja.

Vantaan Energia Sähköverkot hyödyntää AMM-järjestelmäinfrastruktuuriaan energian mittaukseen, liittymien ja jakeluverkon hallintaan sekä kenttätöiden suunnitteluun ja hallintaan. Hyötyjiä ovat sekä asiakkaat että oma organisaatio, sillä järjestelmästä saatava monipuolinen tieto sujuvoittaa sekä asiakaspalvelua että jakeluverkon töitä. Sen lisäksi, että järjestelmä taltioi käyttäjien kulutuslukemat kerran tunnissa laskutusta varten, se tuottaa verkkoyhtiölle ajantasaista tilannekuvaa pienjänniteverkosta. Esimerkiksi pahimmillaan hengenvaaraa aiheuttavat nollaviat tunnistetaan ja korjaavat toimenpiteet saadaan välittömästi käyntiin järjestelmästä saatavien hälytystietojen avulla.

Tarpeettomat työvaiheet pois

Vantaalla rakennetaan paljon ja muuttoliike on vilkasta, mikä merkitsee melkoista määrää sähköjen päälle- ja poiskytkentöjä asuntojen vaihto- ja käyttöönottotilanteissa: viime vuonna näitä tapahtumia oli 27 000. Kun kytkennät hoidetaan AMM-järjestelmän kautta etäyhteydellä, säästyy mittava määrä asentajien työtunteja ja ympäristöä kuormittavia ajokilometrejä ja myös turhaa energiankulutusta niiltä ajoilta, kun asunto on tyhjillään ilman voimassa olevaa sähkösopimusta.

Yhtiöt ovat löytäneet synergiaetua myös laitelogistiikassa. Aidonin logistiikkakeskus sijaitsee muutaman kilometrin päässä Vantaan Energia Sähköverkkojen toimitiloista, joten on käytännöllistä, että asentajat noutavat seuraaville päiville suunniteltuihin asennuksiin tarvittavat mittarit suoraan Aidonin tiloissa sijaitsevasta varastosta. Samalla palautuvat käytöstä poistetut mittarit asianmukaisesti kierrätettäviksi Aidonin toimesta. Näin vältytään turhilta kuljetuksilta ja moninkertaiselta varastoinnilta.

Yhdessä kehittäen

Vantaan Energia Sähköverkkojen asiakkuuspäällikkö Janne Hartikainen ja Aidonin liiketoimintayksiön johtaja Petteri Heinänen kertovat, että kumppanuus perustuu molemminpuoliseen toimintatapojen tuntemiseen ja avoimeen ja tasa-arvoiseen keskusteluun. Uudet tarpeet, toiveet, haasteet ja suunnitelmat tuodaan pohdittavaksi saman pöydän äärellä asiantuntijoiden kesken. Säännöllisissä tapaamisissa ratkaisumalleja jatkojalostetaan yhdessä.

– Missiomme on täyttää asiakkaiden odotukset häiriöttömästä sähkönjakelusta, joka on tärkeä osa arjen sujuvuutta. Tulevaisuudessa odotukset kasvavat ja niiden täyttäminen edellyttää meiltä ja kumppaneiltamme innovatiivista toimintaa kehittäessämme ratkaisuja, jotka ovat vastuullisia ja tehokkaita koko niiden elinkaaren yli, Janne Hartikainen pohtii.