Uutiset 12.03.2020

Jönköping Energille Aidonin teknologiaa

Kuvassa vasemmalta: mittauspalvelupäällikkö Lise-Lotte Melin, Jönköping Energi Nät, maajohtaja Fredrik Rex, Aidon Sverige, toimitusjohtaja Fridolf Eskilsson, Jönköping Energi AB, toimitusjohtaja Tommi Blomberg, Aidon, verkkopäällikkö Inger Niss, Jönköping Energi Nät, hankintapäällikkö Johan Ihrman, Jönköping Energi Nät, mittausinsinööri Klas Qvennerstedt, Jönköping Energi Nät.

Ruotsalainen Jönköping Energi valitsi Aidonin seuraavan sukupolven mittausratkaisunsa toimittajaksi. Sopimus käsittää 56 000 sähkömittaria sekä RF-tietoliikenneratkaisun ja Gateware 3-luentajärjestelmän.

– Meillä on vahva luotto Aidonin osaamiseen ja kokemukseen, jota heille on kertynyt lukuisista pohjoismaisista projekteista. Uudet mittarit antavat meille entistä paremmat valmiudet jakeluverkon hallintaan ja auttavat korkean toimituslaadun varmistamisessa. Asiakkaillemme uusi järjestelmä tuo mahdollisuuden oman sähkönkulutuksen tarkkailuun ja hallintaan, kertoo mittauspalvelupäällikkö Lise-Lotte Melin Jönköping Energiltä.

Jönköping Energi aikoo hyödyntää uutta järjestelmää myös kaukolämmön mittaustiedon välittämiseen.

– Arvostamme kovasti sitä, että Jönköping Energi valitsi meidät kumppanikseen. Yhteistyöprojektimme tuloksena asiakas saa käyttöönsä luotettavan ja nykyaikaisen älyverkkoratkaisun. Se tarjoaa heille alustan uusille, kestävää kehitystä tukeville sovelluksille ja palveluille, joista hyötyvät paitsi yhtiö itse, myös sen asiakkaat, sanoo Aidonin toimitusjohtaja Tommi Blomberg.