Kundenes casehistorier 09.02.2022

Aidon One forbedret styringen av feltarbeidet og strømlinjeformet installatørenes arbeidsflyt

Photo copyright: Vantaa Energy

For noen år siden ble styringen av feltarbeidet ved Vantaa Energy overført til Aidon One-plattformen. Som et resultat ble arbeidsprosesser fornyet, og gamle systemer kunne forlates. De største konsekvensene av fornyelsen: mindre tidsbruk og mange månedsverk i besparelser per år. Hele verdikjeden fra planlegging til kundekommunikasjon administreres nå sømløst mellom ulike teammedlemmer som er involvert.

Vantaa Energy er en av Finlands største energidistributører. Selskapet har 70 ansatte og forvalter mer enn 138.000 strømmålere i byen Vantaa. Selskapet er også ansvarlig for måling av ca. 6500 fjernvarmeanlegg med tilhørende utstyrsinstallasjoner. Omtrent 10.000 oppdrag utføres årlig: nye installasjoner, erstatninger og demonteringsarbeid.

I dag styres alt måler-relatert arbeid for elektrisitet og fjernvarme som arbeidsordrer i Aidon One, som mottar oppgavene rett fra kundeinformasjonssystemet via et integrasjonsgrensesnitt.

I tillegg til selskapets installatører – både egne og innleide – benyttes Aidon One også av støttefunksjoner for feltservice. Brukerrettigheter defineres av roller. Dette sikrer at hver Aidon One-bruker bare har den informasjonen og visningene de trenger for sitt eget arbeid. Dette gjør det også enkelt for nye brukere å ta i bruk Aidon One.

Strømlinjeforming av arbeidsflyt eliminerte unødvendige steg i arbeidsprosessene

Med kartvisningen i Aidon One er det enkelt å planlegge og tildele installatør arbeid etter område. Når en installatør skal planlegge oppgaver i et område på en bestemt dag, lagres tid og kjørelengde. Med Aidon Ones innebygde navigasjon er det effektivt å finne destinasjoner. I felt benyttes installasjonsprogrammet Aidon One på en mobil enhet for å bekrefte detaljene for målepunktet og den installerte måleren, fylle ut informasjonen relatert til oppgaven og bekrefte at den er utført.

Feltservicesjef Arto Flink, Vantaa Energy.

– Da vi begynte å effektivisere og automatisere prosessene våre, analyserte vi grundig hvilken informasjon vi virkelig trengte og hvor installatørens tid ble brukt. Tidligere krevde registrering av målerinstallasjonsarbeidet på en PDA en betydelig mengde tid fra installatøren. Vi ønsket å kvitte oss med de gjentatte innloggingene som installatøren måtte gjennomføre med hver installasjon, sier feltservicesjef Arto Flink.

– Alle unødvendige prosesser er nå eliminert og på årsbasis sparer installatører tid ved å slippe å utføre omtrent en halv million unødvendige oppføringer – tilsvarende i praktisk 2-3 måneders uproduktivt arbeid.

Kundekommunikasjon er en sømløs del av arbeidsprosessen

Siden utskifting av strømmåleren forårsaker kort strømbrudd, må kundene alltid informeres på forhånd. Tidligere måtte installatører distribuere slike varsler til kundenes postkasser. I dag varsles målerendringer til kunder via tekstmeldinger sendt fra Aidon One. Meldingene bruker forhåndsopprettede tekstmaler hvor den nødvendige kunde- og oppgavespesifikke informasjonen importeres til, informasjon som hentes fra arbeidsordrene i systemet. Dermed administreres hele arbeidsflyten på ett verktøy, Aidon One.