Uutiset 11.08.2023

Vastuullisuus on nyt tärkeämpää kuin koskaan

Liiketoimintaympäristömme on jatkuvassa muutoksessa. Viime vuosi osoitti, että energiamarkkinat ovat alttiit erilaisten kriisien vaikutuksille – seurauksena esimerkiksi sähkön hinnan nousu viime talvena ja kaasun saatavuuden rajoitteet. Samalla myös vastuullisuusasioiden merkitys on entisestään kasvanut, vaikkakin kriisi on myös osaltaan vienyt huomiota niistä pois.

Meille Aidonilla on ensiarvoisen tärkeää jatkaa ympäristöystävällisten ja resurssitehokkaiden ratkaisujen kehittämistä asiakkaillemme. Edistykselliset teknologiset ratkaisumme sekä älykkäiden sähköverkkojen ja älykkään mittauksen palvelumme edistävät yhteiskunnan kestävää kehitystä. Esimerkiksi reaaliaikaisesta energiankulutustiedosta on tullut tärkeä apu oman sähkönkäytön seurantaan ja hallintaan.

Työmme pohjana on vastuullisuusstrategiamme, jonka mukaisesti kehitämme jatkuvasti tavoitteitamme, vastuullisuusmittareitamme ja seurantamenetelmiämme.

Vastuullisuus on kiinteä osa Aidonin tapaa toimia – se on mukana jokapäiväisessä työssämme, käytännöissämme, prosesseissamme ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Se toimii kompassinamme tämän päivän ja huomisen vastuullisuushaasteissa myös kriisiaikoina.

Suosittelen tutustumaan uuteen vastuullisuusraporttiimme, joka sisältää yhteenvedon vuoden 2022 vastuullisuustoimistamme ja keskeisistä tulosindikaattoreistamme. Raportissa esitellään myös kiinnostava ja tärkeä innovaatiohanke, jolla on korkeat vastuullisuustavoitteet: seuraavan sukupolven älymittausprojekti, joka etenee täydellä vauhdilla yhteistyössä asiakkaamme Elenian kanssa.

Tommi Blomberg
Toimitusjohtaja, Aidon

Lue lisää vastuullisuustoimistamme Aidonin vastuullisuusraportista 2022.