Uutiset 26.05.2023

Automaattinen nollavikakatkaisu estää vahinkoja ja säästää kustannuksia

Nollavikojen nopea tunnistaminen ja korjaaminen ovat kiireellisyysluokaltaan verkkoyhtiön tärkeimpiä tehtäviä. Vantaan Energia Sähköverkot otti näihin tehtäviin avuksi automatiikan: kun sähkömittari tunnistaa nollavian, katkeaa käyttöpaikalta sähkö.

Vantaan Energia Sähköverkkojen käyttöpäällikkö Mikko Piironen kertoo, että noin puolen vuoden aikana, kun automaattinen katkaisu on ollut käytössä, tunnistettuja nollavikatilanteita on ollut muutama.

Mikko Piironen, Vantaa Energia Sähköverkkojen käyttöpäällikkö
Mikko Piironen, Vantaan Energia Sähköverkkojen käyttöpäällikkö

– Nollavikatilanteessa nopeus on ensiarvoisen tärkeää, koska vika voi aiheuttaa asiakkaan kiinteistön maadoitettuihin osiin vaarallisen jännitteen ja rikkoa herkimmät sähkölaitteet. Aiemmin meidän valvomo on saanut hälytyksen käytönvalvontajärjestelmään, jonka jälkeen valvomo on katkaissut sähköt käyttöpaikalta etänä Aidonin Gateware-luentajärjestelmän kautta. Tämän jälkeen on oltu yhteydessä puhelimitse asiakkaaseen ja lähetetty paikalle asentaja tekemään vianselvitystä.

– Automaattisesti tehtävä katkaisu on nopea. Saamme edelleen siitä hälytyksen ja muutoin prosessi toimii kuten aiemminkin – etuna on kuitenkin se, että mahdollinen vaaratilanne torjutaan heti, eikä sähköjen katkaiseminen vaadi meiltä manuaalisia toimenpiteitä. Kokemusperäisesti voimme jo nyt sanoa, että asiakkaille on tullut vähemmän laiterikkoja automaattisen katkaisun käyttöönoton jälkeen.

Piirosen mukaan Aidonin mittalaitteiden nollavian tunnistus on toiminut aina erittäin luotettavasti ja siksi pelkoa turhista katkaisuista ei ole ollut. Nollavikahälytyksille on aina löytynyt aiheuttaja. Turvallisuus on näissä tilanteissa aina ensisijalla. Vikojen nopealla eliminoinnilla on myös kustannusvaikutus: jos nollavian aiheuttaja on verkkoyhtiön vastuulla, mahdolliset vahinkokustannukset koituvat verkkoyhtiön maksettavaksi.

Nollavikojen tunnistaminen ja niihin liittyvä automaattikatkaisu on ollut Aidonin mittareiden perusominaisuus kaikissa laitesukupolvissa. Uuden mittausasetuksen myötä nollavikojen tunnistaminen tuli pakolliseksi ominaisuudeksi kaikkiin Suomessa asennettaviin AMR 2.0 -mittareihin.