Näkökulmia 05.11.2020

Tommi Blomberg, CEO, Aidon Oy: Uudistuva markkina vaatii uusia toimintamalleja

Monet energianjakelutoimialan vakiintuneet käytännöt ovat muuttumassa. Useat tämän vuosikymmenen megatrendit ovat tulleet todeksi ja osaksi arkipäivää. Perinteisten energianjakelun perusoletusten – luotettavuuden ja kustannustehokkuuden – lisäksi ilmastonmuutoksen hillitseminen, paikallinen puhtaan energian tuottaminen, tietoturva ja kestävän kehityksen vaatimus ohjaavat tämän päivän toimintaa ja tulevaisuutta koskevia valintoja. Tämä pätee niin yksittäisiin talouksiin kuin yrityksiin.

Tehokkuutta ja kestävyyttä etsitään uudenlaisista toimintamalleista, kuten älykkäiden alustaratkaisujen hyödyntämisestä. Luomalla älykkäistä alustaratkaisuista oman ydinliiketoiminnan kanssa saumaton kokonaisuus saavutetaan merkittäviä kustannus-, tehokkuus- ja ympäristöhyötyjä. Tämä on Aidonin palvelukonseptin ydinajatus: yhdistää verkkoyhtiöiden tarpeisiin kehittämämme edistykselliset teknologiaratkaisut ja pilvipohjaisten alustaratkaisujen ylivoimainen kapasiteetti, skaalautuvuus ja tietoturva.

Tämän kokonaisuuden kehittämiseen Aidon on panostanut viime vuosina vahvasti. Nyt olemme valmiit tarjoamaan asiakkaillemme aivan uudenlaisen älykkäiden ja automatisoitujen mittaus-, analytiikka- ja hallintapalvelujen kokonaisuuden, joka tehokkaan datan siirron avulla mahdollistaa selvästi paremman datan hyödyntämisen. Olemme luoneet alustan, jonka päälle voimme yhdessä asiakkaidemme ja sovelluskehityskumppanien kanssa kehittää aivan uusia sovelluksia tai hyödyntää valmiina saatavilla olevia ratkaisuja. Samanaikaisesti olemme ottaneet mittauslaitteiden kehityksessä jättiloikan laitteiden tuottaman diagnostiikan tarkkuudessa ja sen hyödynnettävyydessä verkkoyhtiön prosesseihin.

Aidonin uusi konsepti on Digital Service Providing eli digitaalinen palvelutuotanto. Sen vahvuus on automatisoiduissa, turvallisissa ja tarkkaan monitoroiduissa prosesseissa. Aidonin ainutlaatuinen päästä päähän -ratkaisu – mittalaitteilta liiketoimintajärjestelmiin – luo monia mahdollisuuksia mm. sähköverkon ilmiöiden tunnistamiseen, verkon kuormituksen seurantaan ja ohjaukseen sekä esimerkiksi verkkoinvestointien suunnitteluun. Päästä päähän -malli avaa mahdollisuuksia innovatiiviseen yhteiseen kehittämiseen.

Seuraavan sukupolven mittausratkaisuja pohdittaessa asiakkaillamme on nyt mahdollisuus valita vaihtoehto, joka optimoi mittausinfraan, tietoliikenneratkaisuihin ja IT-ympäristöön tarvittavat investoinnit ja tuo saataville maailman johtavien pilviteknologiatoimijoiden jatkuvan kehityksen tulokset – kaikki tämä tutun, toimialan kehittämiseen sitoutuneen kotimaisen palveluntarjoajan kautta. Samalla tuomme asiakkaidemme käyttöön toimialan vaativimpien tietoturvastandardien mukaisen, jatkuvasti suojatun järjestelmäympäristön ja tietojen käsittelyn ylläpitoineen. Tulevaisuudessa tavoitteenamme on myös mahdollistaa tehokas ja suora mittaustiedon integrointi ja toimitusputki kansallisiin datahubeihin – Meter to Hub (M2H) palvelu.

Uuden sukupolven palvelujen aikakausi on alkanut.