Näkökulmia 19.11.2020

Ilari Orava, CFO, Aidon Oy: Kestävät ratkaisut vievät muutosta eteenpäin

Ilmastonmuutos vaatii välittömiä toimia. Uusiutuvien energialähteiden, kuten aurinko- ja tuulivoiman, osuuden pitäisi kasvaa 80 prosenttiin sähköntuotannosta maailmanlaajuisesti, jotta Pariisin sopimuksen ja hallitusten välisen ilmastonmuutospaneelin tavoite pitää ilmaston lämpeneminen alle 1,5 asteessa pystytään saavuttamaan.

Yhteiskunnan haasteet ovat myös meidän haasteitamme Aidonilla. Edistämme ratkaisuillamme ja toimintatavallamme luonnonvarojen vastuullista käyttöä ja tehokkaiden, vähäpäästöisten energiajärjestelmien kehittämistä.

Aidonin yritysvastuustrategia keskittyy kahdeksaan erilliseen alueeseen niitä ohjaavine periaatteineen, sitoumuksineen, tavoitteineen ja mittareineen. Pyrimme siihen, että liiketoimintamme sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristötavoitteet ovat tasapainossa ja että olemme toimissamme avoimia. Olemme sitoutuneet toimimaan vastuullisina ympäröivän yhteisön ja yhteiskunnan jäseninä. Strategiamme yleisenä periaatteena on vastuullisuus kaikessa tekemisessämme.

Seuraamme toimintamme kestävyysvaikutuksia keskeisten suorituskykyindikaattoreiden (KPI) avulla. Nämä ovat osa Aidonin liiketoimintasuunnitelmaa. Organisaatiomme ja koko arvoketjumme toimenpiteiden ansiosta tuloksemme ovat parantuneet jatkuvasti. Esimerkiksi ACC-logistiikkakeskuksemme tehostustoimet kierrätykseen kelpaamattoman jätteen vähentämiseksi ovat johtaneet siihen, että viime vuodesta alkaen kaikki ACC:n pakkaus-, elektroniikka-, metalli- ja puujäte on kierrätetty. Tehokkaammalla toimitusten suunnittelulla ja ennakkoinnilla vähensimme viime vuonna lentorahdin osuutta tulevien tavaroiden kuljetuksissa 0,71 prosentista 0,28 prosenttiin ja pienensimme näin merkittävän CO2-päästöjen lähteen osuutta entisestään.

Vaikka vastuullisuustyömme on tuottanut hyviä tuloksia, työ kestävän kehityksen edistämiseksi jatkuu osana päivittäistä toimintaamme. Seuraamme ja päivitämme keskeisiä tulosindikaattoreitamme ja panostamme tulevaan. Aidonin tavoite on paitsi saavuttaa omat kestävän kehityksen tavoitteemme, myös auttaa asiakkaitamme, sähkön käyttäjiä ja muita sidosryhmiä heidän tavoitteissaan. Vastuullisuusraportissamme asiakkaamme Vantaan Energia Sähköverkko Oy kertoo, kuinka automaattinen sähkön etäluenta on lisännyt asiakkaiden energiatietoisuutta, ja kuinka asentajien ajokilometrit ovat vähentyneet Aidonin ratkaisujen ansiosta.

Lue lisää: Aidonin 2019 vastuullisuusraportti