Näkökulmia 05.05.2019

Muutos on mahdollisuus

Timo Chrons, toimitusjohtaja, Aidon Oy:

Ilmastonmuutos ja siihen liittyvät ilmiöt ovat tulleet osaksi jokapäiväistä elämäämme. Viimeistään hallitusten välisen ilmastopaneelin, IPCC:n, viime lokakuussa julkaisema raportti läpäisi uutiskynnyksen niin rajusti, ettei kukaan ole voinut säästyä siltä tiedolta, että ilmaston lämpeneminen on pakko pysäyttää. Enintään 1,5 asteen tavoitteessa pysyminen tarkoittaisi esimerkiksi sitä, että uusiutuvan energian, kuten aurinko- ja tuulivoiman osuuden on noustava  yli 80 prosenttiin sähköntuotannosta globaalisti.

Samaan aikaan koko yhteiskuntamme ja me kaikki olemme enemmän riippuvaisia sähköstä kuin koskaan aiemmin. Pohjoismaissa, varmasti osittain ilmastostamme johtuen, sähkön riittävyyden ja saatavuuden varmistamiseen ja samalla myös vähäpäästöiseen sähköntuotantoon on panostettu pitkään. Pohjoismaista on tullut älykkäiden sähköverkkojen globaali edelläkävijä. Tämän aseman saavuttamiseen on tarvittu vahvaa visiota ja tahtoa, rajat ylittävää yhteistyötä sekä huippuosaamista niin teknologiainnovaatioiden kehittämiseksi kuin niiden hyödyntämiseksi.

Aidonin tarina kiinnittyy tiiviisti pohjoismaiseen älyverkko-osaamisen menestystarinaan. Olemme 15 vuodessa nousseet jyväskyläläisestä teknologia-start-upista markkina-alueemme johtavaksi älykkäiden sähkönmittausratkaisujen toimittajaksi. Tärkeä etappi tällä matkalla oli se, että Norjan suurin sähkön jakeluverkkoyhtiö Hafslund valitsi muutama vuosi sitten Aidonin ainoaksi toimittajakseen siirtämään 700 000 asiakkaan sähköverkkonsa uuden sukupolven älykkään teknologian piiriin. Hafslundilla oli selkeä suunnitelma hyödyntää Aidonin laitteiden tuottamaa dataa monipuolisesti mm. sähköverkon kunnossapidossa, asiakaspalvelussa ja uusien palvelujen kehittämisessä. Tämä kaikki pilviteknologioita ja niiden mahdollistamaa tiedon tehokasta prosessointia ja analytiikkaa hyödyntäen.

Aidonin kehityksen kannalta Hafslundin kaltaiset ennakkoluulottomat, perinteisiä toimintamalleja kyseenalaistavat asiakkaat ovat olleet ja ovat jatkossakin äärimmäisen tärkeitä. Digitalisaatio on noussut asiakkaidemme agendalle samaan aikaan energiatoimialan murroksen kanssa.  Asiakkaamme odottavat ja vaativat meiltä uusia innovaatioita, jotka auttavat heitä digitalisoimaan prosessejaan, reagoimaan entistä nopeammin sähköverkossa ja sähkönkulutuksessa tapahtuviin muutoksiin sekä olemaan asiakkailleen luotettava, hyvin palveleva sähkönjakelija. He eivät halua ainoastaan ratkaisujamme, vaan myös osaamistamme.

Tulevaisuuden kilpailukykymme ja kasvumme kannalta on ratkaisevaa, mukaudummeko muutokseen, kykenemmekö tarttumaan sen tarjoamiin mahdollisuuksiin tai haluammeko peräti olla ohjaamassa sitä? Valinta on selkeä: haluamme vahvistaa asemaamme  toimialamme edelläkävijänä ja kasvaa kannattavasti, tärkeimpänä voimavaranamme osaavat ihmiset.