Uutiset 11.06.2020

CINELDI – yhteistyössä kohti uudistuvaa sähkönjakelua

Norjan Trondheimissa toimiva CINELDI-tutkimuskeskus edistää sähkön jakelujärjestelmien uudistamista käytännönläheisten innovaatioiden kautta. Keskuksen hankkeissa keskeistä on tutkijoiden, jakeluverkko-operaattoreiden ja teknologiatoimittajien yhteistyö. Aidon on yksi CINELDIn kumppaneista.

Yhteiskuntamme on jatkuvasti entistä riippuvaisempi sähköstä. Uusiutuvan energian lisääntyvä käyttö muun muassa liikenteessä ja lämmityksessä aiheuttaa sähkön tuotantoon ja kulutukseen isoja vaihteluita ja hetkittäisiä kulutushuippuja, mikä asettaa nykyisten jakeluverkkojen kapasiteetin koetukselle. Verkot ja järjestelmät vaativat uudistamista tehokkaammiksi, joustavammiksi ja luotettavammiksi.

Kohti joustavia ja luotettavia järjestelmiä

Energiajärjestelmän uudistaminen on yhteistoimintaa. Norjassa toimiva tutkimuskeskus CINELDI (Centre for Intelligent Energy Distribution) on ottanut tehtäväkseen jakeluverkko-operaattoreiden, teknologiatoimittajien ja tutkimuslaitosten yhteistyön edistämisen yhteisten tutkimusohjelmien ja projektien kautta. Niissä luodaan erilaisia toteutuskelpoisia skenaarioita, joita testataan aidoissa verkkoympäristöissä. Tavoitteena on saada aikaan älyverkkoinnovaatioita, jotka mahdollistavat tulevaisuuden joustavan ja kestävän sähkönjakeluverkon toteuttamisen kustannustehokkaasti.

Norjan valtion ja 29 kumppanin rahoittama CINELDI on yksi Norjan ympäristöystävällisen energian tutkimuskeskuksista ja yksi suurimmista älykkäisiin verkkoihin keskittyvistä tutkimusympäristöistä. Keskus hallinnoi kuutta kehityshanketta, joista kukin keskittyy tiettyyn älykkään ja kestävän sähkönjakelun osa-alueeseen. CINELDIn kahdeksanvuotinen toiminta kestää vuoteen 2024.

Vaikka CINELDIn toiminta on keskittynyt Norjaan, sen tavoitteena on kansainvälinen vaikuttavuus. Ohjelmissa on mukana toimijoita useista maista ja keskuksen toimintaa ohjaa kansainvälinen tieteellinen komitea.

Innovaatioista ratkaisuja todellisiin ongelmiin

CINELDI-keskuksen johtaja Gerd Kjølle sai toukokuussa Norjan Teknillisen Akatemian kunniapalkinnon uraauurtavista panoksistaan luotettavan sähkönjakeluverkon ja sähkön toimitusvarmuuden kehittämisessä.

CINELDI-keskuksen johtaja Gerd Kjølle korostaa teknologiatoimittajien, verkko-operaattoreiden ja tutkijoiden yhteistyötä, jonka tuloksena hän haluaa nähdä innovaatiota.

– On tärkeätä, että tutkimustyö keskittyy oikeisiin, olemassaoleviin tarpeisiin ja ongelmiin, ja myös mahdollisuuksiin. Silloin työ on järkevää. Tutkimuksen tulisi johtaa innovaatioihin, mutta tutkijat eivät niitä tuota, vaan toimialan täytyy innovoida.

– Yhteistyö kasvattaa myös kumppaneiden ja tutkijoiden osaamista ja tarjoaa mahdollisuuksia verkostoitumiseen, mikä edistää uusien projektien ja ideoiden syntyä.

Mittaustiedon hyödyntäminen

Norjassa äskettäin käyttöönotettujen älymittareiden myötä ajankohtaiseksi teemaksi on noussut mittaustiedon hyödyntäminen jakeluverkon digitalisoinnissa ja uudistamisessa. Esimerkkinä Gerd Kjølle mainitsee mahdollisuuden verkkoinvestointien ennakoivaan suunnitteluun entistä tarkemmasta mittausdatasta tehtyihin malleihin pohjautuen.

Aidon on yksi CINELDIn kumppaniyrityksistä. Kjølle pitää yhteistyötä arvokkaana, sillä teknologiatoimittajan osallistuminen tuo tutkimushankkeisiin tärkeää näkemystä. Hän odottaa paljon käynnissä olevilta pilottihankkeilta, joissa testataan teknologioita ja todennetaan ratkaisujen soveltuvuutta oikeissa verkkoympäristöissä. Näiden lisäksi CINELDIn älyverkkolaboratorio, joka käsittää myös Aidonin toimittaman pienimuotoisen luentajärjestelmän laitteineen, tarjoaa testausmahdollisuuksia tutkijoiden, opiskelijoiden ja toimialan kumppaneiden käyttöön.

 

Lue lisää CINELDIstä: https://www.sintef.no/cineldi