Lehdistötiedotteet 14.09.2021

Aidonista sähkönkulutuksen mittaamisen palvelutoimittaja Elenialle – yli 400.000 mittauslaitteiston asennukset käynnistyivät

Verkkopalveluyhtiö Elenia käynnisti syyskuun toisella viikolla sähkönkulutuksen mittausuudistuksen, jossa sen yli 400 000 asiakkaalle asennetaan uudet Aidonin toimittamat mittauslaitteistot. Osana uudistusta Aidon tuottaa sähkönkulutuksen mittaamisen palveluna Elenialle. Ratkaisu täyttää elokuussa julkaistun valtioneuvoston asetuksen vaatimukset seuraavan sukupolven sähkönmittaukselle.

Aidonin toimittaman ratkaisun myötä Elenia siirtyy energianmittauksessa täysin uuteen teknologiaan niin luenta-alustan, mittauslaitteiston kuin tiedonsiirronkin osalta. Aidonin uusi pilviteknologioihin pohjautuva ratkaisu tuottaa entistä reaaliaikaisempaa ja tarkempaa tietoa sähkönkulutuspisteistä ja jakeluverkosta mahdollistaen sähköverkon ennakoivan tarkkailun ja jakeluverkon aktiivisen hallinnan. Laitteiden uudet mittaus- ja diagnostiikkaminaisuudet tekevät sähkömittarista jakeluverkon sensorin, joka kykenee tunnistamaan mahdolliset häiriöt ja vikaantuvat kohteet ennalta auttaen Eleniaa luotettavan sähkönjakelun varmistamisessa.

Yhteistyö Elenian kanssa kasvattaa merkittävästi Aidonin ohjelmisto- ja palveluliiketoimintaa, jonka kehittämiseen yhtiö on viime vuosina panostanut vahvasti. Osa kehitystyöstä tehtiin Elenian kanssa yhteisenä innovaatiohankkeena.

– Elenian kanssa tehdyn innovaatiohankkeen tavoitteena oli luoda vahva teknologia-alusta, joka tarjoaa jatkuvasti kehittyvän älykkään sähköverkon vaatiman suorituskyvyn, skaalautuvuuden ja tietoturvan. Tärkeä kehitystä ohjaava tekijä oli lisäksi se, että järjestelmään on mahdollista lisätä uusia ominaisuuksia ja palveluja jatkuvasti koko sen elinkaaren ajan. On ollut ilo seurata Aidonin ja Elenian tiimien saumatonta yhteistyötä, jonka tuloksena kehitetty alusta on nyt otettu käyttöön ja Aidonin uuden laitesukupolven massa-asennukset ovat käynnistyneet. Haluamme jatkossakin olla uusien älyverkkoinnovaatioiden suunnannäyttäjä, sanoo Aidonin toimitusjohtaja Tommi Blomberg.

– Koko energiajärjestelmä on suuressa murroksessa, mikä vaatii myös verkkopalveluiden kehittämistä. Edistämme tätä muutosta uudistamalla sähköverkkoa ja sen teknologiaa. Sähköä käytetään yhä enemmän, jotta fossiilisista polttoaineista päästään eroon. Tämä merkitsee, että verkkopalvelut ovat tulossa keskeiseen rooliin ilmastoteoissa. Aidonin kanssa kehittämämme mittausjärjestelmä mittareineen mahdollistaa tulevaisuudessa myös kotitalouksien mukaantulon kulutuksen joustoon arjen mukavuudesta tinkimättä, sanoo Elenian varatoimitusjohtaja Ville Sihvola.

Aidon toimittaa Elenialle yhteensä yli 400 000 uuden sukupolven sähkömittaria vuoden 2024 loppuun mennessä. Laiteasennuksista vastaa Elenian kumppani Voimatel.

Mittarit käyttävät tiedonsiirtoon uutta LTE-M / NB-IoT -mobiiliteknologiaa, jonka tuottaa palveluna Elisa. Uusien laitteiden asennukset Elenian verkkoon käynnistyivät syyskuun alussa Pirkanmaalla. Seuraavaksi vaihtotyö käynnistyy Elenian jakeluverkkoalueella Etelä-Pohjanmaalla, ensi vuonna Pohjois-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa sekä vuoden 2023 alkupuolella Kanta- ja Päijät-Hämeessä.

Lisätiedot:
Aidonin toimitusjohtaja Tommi Blomberg, p. 040 642 8185, email tommi.blomberg@aidon.com
Elenian varatoimitusjohtaja Ville Sihvola, p. 040 560 1595, email ville.sihvola@elenia.fi


Aidon on Pohjoismaiden johtava älykkään sähköverkon mittausratkaisujen, sovellusten ja palveluiden toimittaja. Älykkäät energianmittausjärjestelmämme mahdollistavat asiakkaillemme luotettavan energianmittauksen ja -jakelun ja tehokkaat jakeluverkon ylläpitoprosessit. Aidonin toimittamaa teknologiaa on käytössä lähes 4 miljoonassa energianmittauspisteessä Pohjoismaissa. Päätoimipaikkamme on Jyväskylässä ja meillä on toimipisteet Ruotsin Solnassa ja Norjan  Askerissa. Tuotantokeskuksemme sijaitsee Vantaalla.  www.aidon.com

Elenia palvelee 432 000 kotitalous-, yritys- ja yhteiskunta-asiakasta yli sadan kunnan alueella Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Huolehdimme sähköverkon toimivuudesta ja uudistamisesta, ja rakennamme sähköverkkoa ja -liittymiä kumppaniyhtiöittemme kanssa. Mittaamme asiakkaidemme sähkönkulutuksen ja toimitamme energiatiedot sähkönmyyjille. Kehitämme tulevaisuuden sähköverkkoa uutta teknologiaa hyödyntäen. Pidämme huolta ympäristöstä ja edistämme Suomen sähkömarkkinoiden kehitystä. Toimintamme ja palveluittemme perustana on vastuullisuus. Tutustu www.elenia.fi