Lehdistötiedotteet 24.05.2019

Aidon on ostanut Mitello-liiketoiminnan Polarmit Oy:ltä

Kuvassa Polarmitin toimitusjohtaja Jukka Heikinheimo ja Aidonin toimitusjohtaja Timo Chrons.

23.5. allekirjoitetulla sopimuksella Aidon Oy on ostanut jakeluverkkoyhtiöiden mittaustoiminnan ja verkon kunnossapidon tukeen tarkoitetun Mitello-liiketoiminnan Polarmit Oy:ltä.

Aidonin strategiana on tuottaa ja kehittää älykästä teknologiaa ja palveluja jakeluverkkoyhtiöiden digitalisaatioprosessien ja älyverkkokehityksen tueksi. Mitello laajentaa ja vahvistaa Aidonin palvelutarjontaa mm. etäluentajärjestelmien ja jakeluverkon kunnossapitoon ja hallintaan liittyvien kenttätyökalujen osalta.

Kaupan myötä Mitello-asiakassopimukset sekä Mitello-palvelun tuotanto ja tuki siirtyvät Aidonin vastuulle. Mitellon jatkokehitys yhdistyy osaksi Aidonin tuotekehitystä, mikä luo asiakkaille vahvaa synergiaetua ja tuottaa jatkossa aiempaa monipuolisempia ja integroidumpia palveluja. Polarmit Oy:n toimitusjohtaja Jukka Heikinheimo jatkaa Mitellon asiakkuudenhoitoon ja tukeen liittyvissä tehtävissä työskennellen Aidonin palvelutiimissä. Polarmit Oy:n muu liiketoiminta jatkuu ennallaan.

Mitellon ja Aidonin ratkaisujen taustalla on samanlainen joustava ja pitkäjänteinen tapa kehittää niitä yhteistyössä asiakkaiden kanssa heidän liiketoimintansa tarpeisiin. Uskomme, että tämä on kestävä tapa kehittää yhdistynyttä palveluportfoliota myös tästä eteenpäin.

Timo Chrons
Toimitusjohtaja
Aidon Oy

Petteri Heinänen
Liiketoimintayksikön johtaja
Aidon Oy

Jukka Heikinheimo
Toimitusjohtaja
Polarmit Oy