Nyhetsartikler 18.08.2020

Aidon er nå ISO 27001 sertifisert – Anerkjent standard for Informasjonssikkerhet

Aidon har nå fullført sertifisering av sitt informasjonssikkerhets system i hht. ISO/IEC 27001:2013 standarden. Sertifiseringen viser hvor alvorlig Aidon ser på informasjonssikkerhet og hvor viktig det er å sikre at våre kunder kan ha tillitt til at Aidon har løsninger som møter internasjonale standarder på dette området. Sertifikatet dekker aktivitene i alle de nordiske land hvor selskapet opererer.

– Sertifiseringen viser Aidons høye operasjonelle kvaliteter på et svært viktig felt for vår virksomhet. Jeg er stolt over den dedikasjon vår organisasjon og våre partnere representerer for å kunne tilby smarte målere og nye smarte løsninger for elektrisitetsnettet, med de høye sikkerhetsstandarene dette markedet krever. Informasjonssikkerhet har alltid vært en nøkkelfaktor i våre forretningsprosesser og sertifiseringen formaliserer det langsiktige arbeidet vi har lagt ned på dette området, sier Harri Valkonen, sjef for Informasjonssikkerhet og direktør for teknologi i Aidon.

Hva er ISO 27001?

ISO/IEC 27001:2013 er en internasjonalt anerkjent sikkerhetsstandard som beskriver krav for etablering, implementering, vedlikehold og kontinuerlig forbedring av selskapets etablerte informasjonssikkerhets system. Risiko identifisering og styring og en løpende proaktiv vurdering av dette, er noen av de essensielle kravene i denne standarden.

Hvordan vil Aidon kunder trekke fordeler av denne sertifiseringen?

Ved å være ISO 27001 sertifisert viser Aidon at sikkerhettenkningen er en integrert del av selskapets virksomhet. Det medfører:

  • At våre medarbeidere er dedikert til å følge definerte informasjonssikkerhets prosesser og vil ivareta et høyt faglig nivå på området.
  • At vår kunder kan ha tillitt til sikkerheten i våre løsninger og at kundeinformasjonen er sikret på en trygg måte.
  • At Aidon vurderer og reduserer risiko og sårbarhet på en strukturert måte og at de verktøy som benyttes følger utviklingen på informasjonssikkerhets området og holdes løpende oppdatert.
  • At Aidons samsvarer med den høyeste standarden for informasjonssikkerhet medfører at man også imøtekommer andre regulatoriske krav på dette området.

Certificate ISO 27001:2013