Nyhetsartikler 25.05.2020

Midtkraft – Vellykket fornyelse av AMS-løsningen

Prosjektleder Håkon Koppergård, SmartService Norge (til venstre), og prosjektleder Jens Kristian Støa, Midtkraft.

Aidon og Midtkraft signerte i november 2018 en turn-key avtale om fornyelse av deres AMS løsning.

Avtalen omfattet leveranse av nytt Head-End-System (HES) og ca. 14.000 nye måler med radiokommunikasjon, samt installasjonstjenester via Aidons samarbeidspartner SmartService Norge.

John-Arne Haugerud

16 måneder senere, i slutten av februar 2020, var utrullingen fullført og systemet overlevert kunden. Administrerende direktør John-Arne Haugerud i Midtkraft er svært fornøyd med prosjekt-gjennomføringen:

– Vi er svært godt fornøyd med hvordan Aidon og deres partner SmartService Norge har  gjennomført prosjektet. Folkene har gjort en kjempejobb og det føltes som om de var en del av vår egen organisasjon. Prosjektet ble levert på tid og budsjett!

Selv om Midtkraft allerede hadde fjernavleste målere installert, måtte disse erstattes da de nye regulatoriske kravene til bl.a. 15 minutters avlesning var klare i 2014. Det var samtidig en fordel at man da fikk erstattet 3 ulike målertyper med en og fikk et samlet styringssystem for dette.

– Dette har forenklet overføring av målerinformasjon til ElHub klokken 7 hver morgen, noe som nå fungerer prikkfritt, sier Haugerud.

Midtkraft var en av de siste nettselskapene som har gjennomført fornyelse av målerparken i hht. de nye myndighetskravene. Haugerud er fornøyd med at Midtkraft derved har nytt godt av den erfaring Aidon har bygget opp i andre tilsvarende prosjekt, med nå totalt 1,6 millioner målere installert i Norge. Det nye systemet leverer en mengde ny informasjon og nettdata som nå vil benyttes for å effektivisere nettdrift og styring, avslutter han.