Pressemeldinger 25.01.2023

Tre store finske regionale nettselskap fornyer sitt strømdistribusjonsnett med Aidons måle- og serviceteknologi

Etter en felles anbudskonkurranse, har de tre store nettselskapene Järvi-Suomen Energia, Kymenlaakson Sähköverkko og PKS Sähkösiirto valgt Aidons løsning for energimåling. Aidon skal forsyne selskapene med til sammen rundt 300 000 neste generasjons strømmålere med tilkoblingstjenester og installasjoner. I tillegg skal Aidon, over en ti-årsperiode, forsyne selskapene med tjenester for energimåling og styring av måledata. Tjenesten for måledatastyring (MDM) er basert på en løsning fra Hansen Technologies. Aidons underleverandør, infrastrukturserviceselskapet Elvera, er ansvarlig for målerinstallasjonene. Kontraktens samlede verdi er på over 50 millioner Euro og en av Aidons største kontrakter.

I anbudsprosessen var målet med selskapenes anskaffelse å etablere en høykvalitets, kostnadseffektiv helhetlig løsning for fjernmåling av strøm som skulle kunne skalere og videreutvikles i takt med endringer i selskapenes behov og krav fra  kraftmarkedet generelt.

– Aidon tilbyr oss en konkurransedyktig og moderne totalløsning for implementering av måledatastyring. Måleteknologien besvarer kundenes krav på en utmerket måte, og IT-systemene vil implementeres ved bruk av den nyeste teknologien. Dette danner et solid fundament og vil gi enkelhet og kostnadseffektivitet i utviklingen av nye tjenester for kundene i fremtiden, sier Jouni Pylvänäinen, CEO i Kymenlaakson Sähköverkko Oy.

Ifølge Arto Nieminen, administrerende direktør i Järvi-Suomen Energia, har den nye måleløsningen en viktig brikke for å sikre strømforsyningen i fremtiden.

– Vi har store forventninger til bruk av AMS-målinger i overvåking av lavspentnett. Den valgte løsningen gir også mulighet for proaktiv utnyttelse av data fra forbruk og mikroproduksjon i driften og planleggingen av nettet vårt, sier Arto Nieminen.

Den nye generasjonen målere gjør det mulig for husholdninger å overvåke og styre sitt eget energiforbruk lettere og i sanntid.

– Reell toveisfunksjonalitet er utgangspunktet for en ny type strømnett, der egen produksjon av strøm, ulike energisamfunn, forbruksoptimalisering og etterspørselsrespons er vanlig, noe som gjør våre kunder til aktive aktører i strømmarkedet, sier Pertti Menonen, CEO i PKS Sähkönsiirto.

Aidon har investert betydelig i utviklingen av tjeneste- og maskinvareplattformen sin, noe som muliggjør videreutvikling  av nye funksjoner for å oppfylle fremtidige krav. Aidon bruker moderne teknologier i løsningene, inkludert høy samplingsfrekvens på måleenhetene, intelligente nettstyringsalgoritmer og de nyeste IoT-tilkoblingsløsningene.

– Avtalen med de tre sterke regionale nettselskapene er av stor betydning. Den omfatter nesten ti prosent av hele Finlands strømforbruk levert i et geografisk stort distribusjonsområde, med all målerdatainnsamling og datadistribusjon levert over Aidons tjenesteportefølje. Den seneste diskusjonen knyttet til tilgang på tilstrekkelig energi, har løftet frem viktigheten av smart måling som et spesielt prioritert og aktuelt tema. Vi ønsker å bidra til realiseringen av et bærekraftig energisystem, og vil fortsette å investere i en kontinuerlig utvikling av løsningene sammen med våre kunder og sterke samarbeidspartnere, sier Tommi Blomberg, Aidons CEO.

 

Ytterligere informasjon
CEO Tommi Blomberg, tlf. +358 40 642 8185, e-postadresse: firstname.lastname@aidon.com

 

Aidon er den ledende leverandøren av smarte nett og smarte måleløsninger, programvarer og tjenester i Norden. Systemene våre muliggjør pålitelig måling og distribusjon av energi samt effektive vedlikeholds prosesser av distribusjonsnettene for våre kunder. Teknologien levert av Aidon benyttes i nesten 4 millioner energimålepunkter i Norden. Hovedkontoret vårt ligger i Jyväskylä i Finland, vårt svenske kontor i Stockholm, det norske kontoret i Asker og det danske kontoret i København. www.aidon.com