Refleksjoner 19.09.2019

Ny administrerende direktør Tommi Blomberg i Aidon peker ut retningen for fremtiden

Innovasjon, fremtidssikre løsninger og verdiskaping for både nettselskaper og deres kunder. Dette er på toppen av agendaen når Aidons nye administrerende direktør, Tommi Blomberg, setter søkelyset på fremtiden.

Klimaendringer, digitalisering, urbanisering og nye energivalg har stor innvirkning på både den operasjonelle og den forretningsmessige delen av Nordiske nettselskap. Nettselskap har et kontinuerlig behov for nye løsninger og tjenester som skaper verdi både for dem og deres kunder. Det er her vi hjelper selskapene med å løse problemer og utfordringer, sier ny administrerende direktør i Aidon siden 8. juni, Tommi Blomberg.

Tommi Blomberg overtok rollen som administrerende direktør i Aidon etter et par år som finansdirektør i selskapet. Nå peker han ut retningen for fremtiden.

– Vi er en trendsetter i Norden på løsninger for smart måling av energi, samt programvarer og applikasjoner for et smartere nett. Vi har gjort dette i femten år og vil fortsette å gjøre det i fremtiden. Vårt mål er å beholde posisjonen som den ledende innovatøren i vår bransje.

Innovasjon med umiddelbar verdi

Aidon har en egenutviklet arbeidsmetode for å skape kundeverdi.

– Vi kaller det kundedreven innovasjon. Denne arbeidsmetoden er ikke drevet av teknologi, men av en dyp forståelse for kundenes virksomhet, sier Blomberg.

Med en økende andel fossilfri energiproduksjon, som sol- og vindkraft, kreves det mer detaljert data fra nettet og hyppigere målinger for å håndtere tilbud og etterspørsel. Behovet forsterkes av overgangen fra timesbaserte målinger til langt hyppigere målinger. For å håndtere den økte kompleksiteten og det økte datavolumet på en god måte trenger nettselskapene robuste, intelligente og automatiserte løsninger.

For å bistå nettselskapene med dette jobber vi i Aidon kontinuerlig med å forbedre vår løsningsplattform. Dette gjør vi gjennom en tett dialog med våre kunder hvor målet er å innovere måten nettselskap jobber på – ikke bare for et enkelt selskap, men for alle nettselskap på markedet. Vi har en solid historikk når det kommer til å introdusere banebrytende løsninger, som fjernstyrt oppdatering av målere og smart jordfeilovervåking, for å nevne noen – og vi vil aldri slutte å introdusere verdiøkende løsninger og applikasjoner.

Service-fokus

Blomberg er veldig bevisst på nettselskapenes stadig økende behov for verdiøkende applikasjoner, funksjoner og tjenester. Aidons ferskeste tilskudd på denne fronten er den kart-baserte SaaS-løsningen som støtter, forenkler og effektiviserer nettselskapenes drift, vedlikehold og kundeservice. Løsningen har allerede blitt et viktig verktøy for et titalls finske nettselskap, og i disse dager jobber Aidon med å oppgradere løsningen med nye funksjoner basert på kundenes tilbakemeldinger og behov. Applikasjonen vil tilgjengeliggjøres i nye marked i nær fremtid og Blomberg er overbevist om at løsningen vil bli et viktig verktøy, også for nettselskap utenfor Finland.

– Vi har ikke svar på alle våre kunders utfordringer, men vi har kompetansen, fleksibiliteten og lidenskapen til å skape løsninger som vil ta nettselskapenes drift til et nytt og høyere nivå. Sammen med våre kunder fortsetter vi å utvikle vår teknologi og løsningsplattform for å skape reell kundeverdi, avslutter Blomberg.