Nyhetsartikler 02.03.2020

Ny administrerende direktør for Aidon Norge

Hermund Slaatsveen har fått jobben som administrerende direktør for Aidon Norge. Han tar over etter Thor-Erik Næss som har besluttet å pensjonere seg etter 10 år i Aidon. Hermund startet å jobbe for Aidon i 2015 som prosjekt leder for de største Norske prosjektene. Han har også nylig ledet Aidon Corporate Project Management Office (PMO).

– Vi har ferdigstilt utrulling av alle prosjektene i Norge, totalt 1.7 million smarte målere, og går nå inn i en ny fase hvor Aidon sammen med sine kunder skal utnytte potensiale i den investeringen som er gjort. Teknologiskiftet til sky- og microservices, som har funnet sted siden de Norske kontraktene ble inngått åpner for mer fleksible og åpnere løsninger. Dette trigger meg og gjør fremtiden i Aidon spennende og utfordrende sier Hermund.

– Vi har etablert et veldig kompetent team lokalt for å støtte opp om endringene som kommer, og for å støtte våre Norske kunder på en god måte. Med støtte fra vårt morselskap i Finland som vil komme med nye og innovative løsninger føler jeg meg trygg på at våre kunder vil bli støttet på en god måte i årene som kommer, sier han.

Thor-Erik gir over stafettpinnen til med en god følelse og tillitt.

– Tiden i Aidon har vært en spennende reise med nok av utfordringer og gode resultater. Vi har overprestert i forhold til våre målsettinger og det å nå en markedsandel på 54% i det Norske markedet har vært absolutt fantastisk. I tillegg til gode løsninger og priser, er vår suksess basert på bred og dyp kompetanse blant mine kollegaer i Norge og Finland, som har jobbet som et sammensveiset team, sier Thor-Erik.

– Jeg er glad for å gi stafettpinnen videre til Hermund, som jeg har kjent fra lang tid tilbake siden vi har vært kollegaer i et annet selskap før tiden i Aidon. Det føles litt rart å pensjonere seg etter et langt arbeidsliv, men på samme tid ser jeg frem til å bruke så mye tid jeg vil på jakt, fiske, turer i fjellet og tid med barnebarna. Jeg kommer til å jobbe for Aidon ut april og har fortsatt litt tid til å tenke og planlegge en ny og annerledes fremtid, sier han.