Smarte Energy Service Devices (elmålere)

 

Aidons 7000-series Energy Service Devices (ESD) kombinerer en elmåler, dataforbindelse, alsidige sensorer og grænseflader med en høj ydelse. Den pålidelige målerplatform er designet til at imødekomme nuværende og fremtidige krav samt de udfordrende betingelser fra de nordiske netselskaber.

Flere fordele

Måleren har et skarpt design, en robust struktur og er nem at installere. Med mulighed for fjernopgradering af målerens software, kan nye applikationer udrulles og ny funktionalitet aktiveres inden for målerens levetid.

7000-serie med innovative funktioner

Målerne i den nye 7000-serie indeholder funktioner uden sidestykke som eksempelvis HSDC-grænsefladen (High-Speed Data Collection) med ekstremt nøjagtighed på vores samplingsfunktionalitet. Den giver mulighed for alsidige kontroller i realtid og diagnostiske applikationer.

Systemmodul – for gnidningsløse opgraderinger

Vores målerenheder består af en elmåler og et systemmodul. Systemmodulet sørger for datatransmissionen fra den pågældende elmåler, og systemmodultypen vælges i henhold til den anvendte kommunikationsteknologi. Systemmodulet er adskilt fra elmåleren, hvilket gør det muligt at udskifte til en ny kommunikationsteknologi i systemets levetid uden at skifte elmåleren ud. Dermed kan vi levetidsforlænge elmåleren og afkoble afhængigheden af den valgte datakommunikation.

Hvordan fungerer det?

Elmåleren måler energiforbruget og sender data baseret på det angivne tidsinterval, for eksempel 15 eller 60 minutter. Målerdata sendes til enhedens systemmodul og behandles. Systemmodulet kontrollerer elmåleren og gør det muligt at levere tidsstemplede registerværdier, kontrollere belastninger, overvåge strømkvalitet, registrere strømudfald og fejloplysninger samt aflæse eksterne statusoplysninger. Data sendes som push fra elmåleren og i realtid.

7000-seriens Energy Service Devices